Francofonia și valorile sale reprezintă de mult timp o caracteristică fundamentală a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Majoritatea facultăților de aici au inițiat de-a lungul timpului numeroase proiecte și colaborări cu parteneri francezi și francofoni. Crearea unui Centru de Reușită Universitară în martie 2016 a fost un pas înainte pentru consolidarea acestui entuziasm francofon și a activităților oferite de profesorii universitari și de colaboratorii externi.

Principalul obiectiv al Centrului este promovarea învățământului universitar al limbii franceze și în limba franceză, precum și prezentarea realizărilor și proiectelor culturale și științifice francofone și românești. Bazându-se pe bogata tradiție francofonă pe care Universitatea din Suceava și departamentul de profil au cultivat-o în timp, Centrul își propune să fie și un spațiu de formare și de schimburi pentru toți profesorii, cercetătorii și studenții universității cu alte universități și instituții francofone din România și din întreaga lume. El propune numeroase evenimente științifice, academice și culturale: conferințe și mese rotunde, cursuri de franceză pentru studenți și pentru elevi, stagii de formare pentru studenți și profesori, concursuri, lansări de carte, videoconferințe, proiecții de filme, expoziții etc.

Deschis spre ceilalți actori francofoni, Centrul a fost partener în organizarea mai multor evenimente științifice internaționale, printre care conferința „O sută de ani de traducere în limba română” (2018) care a reunit un număr mare de specialiști în domeniul traducerii și traductologiei, colocviul „Patrimoniul canonic – suport al vitalității și diversității culturale” (2019), organizat de biblioteca universitară din Suceava, în colaborare cu Colegiul Doctoral Francofon Regional în Domeniul Științelor Umaniste, etc. De asemenea, trebuie menționată organizarea sau participarea la organizarea a numeroase activități culturale, inclusiv spectacolele organizate cu ocazia Zilelor Francofoniei, serile filmului francofon, concursuri pe diferite teme, mărturiile francofone de la studenții care au beneficiat de burse sau stagii în țări francofone. 

De doi ani, Centrul se implică în formarea profesorilor de limba franceză prin organizarea, împreună cu Asociația Română a Profesorilor Francofoni Suceava și Facultatea de Litere și Științele Comunicării, cursului de formare „Primăvara inovării limbii franceze” (PIF), care reunește în fiecare an peste 120 de profesori de limba franceză. În colaborare cu Delegația Valonia-Bruxelles din București, CRU organizează, din cu 2017, o competiție pentru obținerea unei burse de formare în predarea limbii franceze ca limbă străină la Universitatea Louvain-la-Neuve din Belgia, de care beneficiază un student la litere, viitor profesor de limba franceză.

În CRU am inițiat și proiecte unice în România, printre care „Francofonia în comunitate”, în colaborare cu Biroul Francez din Suceava, proiect care își propune să apropie diversele activități francofone de comunitatea locală organizând conferințe, cursuri, seri culturale, de film etc.