Invenție de ultimă oră la Universitatea Titu Maiorescu: prof. univ. dr. Daniel Cochior, autoritate pe plan intern și internațional în video-capilaroscopie, a creat în premieră o soluție practică ce permite monitorizarea oricărei boli (în timp util și neinvaziv) care afectează micro-circulația, fiind o metodă de interes în studiul microcirculației sanguine ce facilitează posibilitatea examinării vaselor mici la pacienți in vivo. Alterarea microcirculației capilare într-un anumit sector poate reprezenta, de fapt, singura documentare certă a debutului unei boli. Posibilitatea detectării anomaliilor microvasculare din fazele incipiente cu ajutorul videocapilaroscopiei deschide noi oportunități diagnostice și de cercetare. Realizarea reprezintă o noutate absolută pentru România și pentru comunitatea științifică internațională, deoarece în literatura de specialitate din țară nu există niciun studiu care să ateste importanța obiectivării microcirculației orale în diagnosticul precoce al unor stări patologice severe, precum șocul septic.

Brevetul de invenție a fost depus la Ofciul de Stat pentru Invenții și Mărci sub numărul de înregistrare A/00285-2018 și ulterior publicat în BOPI.

Soluția tehnică și software complexă implementată de profesorul Cochior se remarcă prin multiple caracteristici care îi conferă unicitate: conduce la creșterea competitivității în cercetare-dezvoltare prin stimularea parteneriatului în domeniul prioritar al sănătății, prin dezvoltarea cunoașterii cu ajutorul videocapilaroscopiei de înaltă performanță a sistemelor biologice integrative ale ființei umane și implementează o metodă de diagnostic precoce (măsură preventivă prin măsurile terapeutice țintite ce se impun) prin utilizarea soluției la nivel național și în spațiul european de operare; este importantă în cercetarea medicală, deschizând noi teme pentru mai multe specialități (spre exemplu, studiul rolului modificărilor microvascularizației în declanșarea pancreatitei acute), determinând stimularea atât a educației pentru cercetare fundamentală, dar și pentru cea clinică. Utilizarea și implementarea acestei soluții se va concretiza în tehnologii și servicii medicale inovative pentru rezolvarea unor probleme terapeutice complexe în baza unui diagnostic de certitudine. Astfel ar putea fi implementat în cercetarea științifică și în practica clinică curentă. Soluția permite implementarea în mai multe specialități medicale (medicină internă, reumatologie, dermatologie, chirurgie vasculară, angiologie-flebologie, medicină și chirurgie estetică, stomatologie, terapie intensivă). De asemenea, poate avea un impact covârșitor asupra eficientizării sistemului de sănătate publică prin creșterea preciziei investigaționale, diagnostice și îmbunătățirea spectaculoasă a rezultatelor terapeutice și a prognosticului afecțiunilor tratate. Se pot realiza astfel protocoale și proceduri terapeutice cu înaltă valoare științifică, în beneficiul pacienților.

Popularizarea proiectului nu s-a oprit aici, autorii continuând activitatea de publicare a materialelor științifice, fapt ce a atras un real interes din partea comunității științifice atât în plan național, dar mai ales pe scena internațională, brevetul fiind extrem de bine primit la numeroase manifestări științifice de profl, atât din sfera celor biomedicale, dar mai ales din sfera celor orientate pe inventică și inovare. Acest lucru s-a concretizat prin acordarea de premii și diplome în cadrul principalelor competiții și saloane de specialitate: Salonul Internațional de Invenții de la Geneva, aprilie 2019 – medalie de aur și Premiul Special din partea Universității King Abdulaziz din Arabia Saudită și, ulterior, Diploma de Merit conferită de Ministerul Cercetării și Inovării pentru aceste rezultate; Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia”, Timișoara, 12-14 iunie 2019 – medalie de aur și medalia de aur din partea Universității Politehnica din București, Premiul Special al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Diploma de Excelență din partea Asociației „Iustin Capră”; Salonul Internațional de Invenții și Idei Practice Invent-Invest, Ploiești, 7-9 mai 2019 – Marele Premiu al Juriului, Diploma de Excelență din partea Camerei de Comerț și Industrie Prahova; Târgul Internațional de Invenții și Idei Practice Invent-Invest, Chișinău, 2018, Premiul Societății de Reabilitate Orală.