Creat în 2013 în colaborare cu Agenția Universitară a Francofoniei din Europa Centrală și de Est, Centrul de Reușită Universitară (CRU) din Craiova este un spațiu educațional dotat cu resurse pedagogice și echipamente tehnice de ultimă oră, care are misiunea de a moderniza învățământul universitar francofon, pentru a crește atractivitatea cursurilor universitare în franceză, a ofertei de studii a Facultății de Litere și vizibilitatea acțiunilor francofone locale. Centrul de Reușită Universitară are un spațiu primitor, destinat atât profesorilor, cât și studenților. Dotat cu echipament tehnic de ultimă oră, oferă utilizatorilor instrumente inovatoare de elaborare a cursului, motivante și actualizate, dispozitive de animație didactică, un spațiu de formare continuă, precum și posibilitatea schimbului de experiență între corespondenți în cadrul rețelei regionale a CRU. Centrul are, în special pentru studenți, diverse resurse în limba franceză (metode și manuale franceze, cărți de gramatică și exerciții, dicționare franceze și bilingve, cărți de specialitate), precum și instrumente pentru învățare pe cont propriu (metode interactive, multimedia, instrumente pentru citit cărți electronice și computere conectate la internet). Are, de asemenea, resurse de documentare și perfecționare în limba franceză pentru profesorii de liceu înscriși în programe de perfecționare profesională oferite de Universitatea din Craiova: un fond de carte alcătuit din aproximativ 200 de cărți de specialitate (lingvistică, literatură, critică și istorie literară, civilizație, comunicare, traducere, științe sociale, economie, drept, etc.) și în jur de cincizeci de lucrări de specialitate din domeniul didacticii limbii franceze ca limbă străină. Pedagogia activă promovată de Centru este susținută de dispozitive educaționale moderne și atractive: sisteme audio și video, retroproiector, calculatoare conectate la internet, instrumente pentru citit cărți electronice și dotarea unui laborator de limbi străine
Misiunea CRU este de a oferi beneficiarilor instrumente pentru a dezvolta cursuri inovatoare, motivante și de actualitate (de exemplu, bibliografie alcătuită din cărți recente, posibilitatea de a consulta baze de date educaționale). CRU organizează cursuri de diverse niveluri. De exemplu, cursurile intensive de franceză pentru începători sunt destinate studenților celor trei secțiuni ale Facultății de Litere și sunt predate în întregime în această limbă. Calculatoarele, televizorul și DVD player-ul, precum și resursele online sunt utilizate în mod regulat. Scopul este de a le permite studenților participanți să gestioneze majoritatea situațiilor care pot apărea în timpul unei călătorii într-o regiune a lumii unde se vorbește franceza. Ei trebuie să realizeze texte pe subiecte familiare din domeniile lor de interes sau să participe la conversații în mod regulat, să poată să povestească o întâmplare, o experiență de viață, să descrie un proiect personal, să exprime o speranță sau un scop și să expună pe scurt motivele și explicațiile din spatele opiniilor și planurilor lor. De asemenea, cursul își propune să îndeplinească obiectivele programelor disciplinelor studiate de către beneficiari.

O altă dimensiune a contribuției CRU la formarea studenților este reprezentată de acțiunile culturale. Printre acestea, trei sunt destinate studenților secției de studii franceze a Facultății de Litere. Pentru iubitorii literaturii franceze, am organizat seri de poezie franceză, însoțite de incursiuni muzicale în spațiul francofon. Întâlnirile au loc într-o atmosferă plină de entuziasm, ceea ce oferă publicului posibilitatea de a călători în timp și în toate spațiile în care se vorbește franceza. Pe un fundal muzical bine ales, studenții recită poezii ale unor poeți francezi contemporani ca J. Prévert și prezintă publicului traduceri ale poeziilor autorilor români M. Eminescu, L. Blaga și M. Sorescu. Recent a fost lansat un atelier de traducere și subtitrare a filmelor franceze de către co-responsabila CRU, doamna Marinella Coman.
Cinefilii își pot hrăni pasiunea pentru filmele franceze, canadiene, belgiene și africane prin intermediul clubului de film condus de doamna Alice Ionescu, co-responsabila CRU. O dată la două săptămâni au loc proiecții de filme clasice și contemporane în limba franceză, precedate de o punere în context și urmate de discuții libere.

A crește în franceză

Unul dintre proiectele cu cel mai mare impact la care CRU a fost partener este Caravana limbii franceze în grădinițele din Craiova, inițiat în 2014 de către doamna Dorina Popi, președintele filialei Dolj a ARPF, în urma protocolului de colaborare dintre Inspectoratul Școlar al Județului Dolj, Facultatea de Litere a Universității din Craiova și Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceză (ARPF). Acest proiect a urmărit să compenseze lipsa ofertei francofone locale la nivelul școlilor primare și al grădinițelor, dominată în mod clar de predarea limbii engleze și să dezvolte gustul copiilor mici și al familiilor lor pentru diversitatea lingvistică, prin promovarea limbii franceze, alături de engleză și germană, mai populare în rândul părinților. Obiectivele inovatoare ale proiectului vizau stârnirea interesului copiilor mici față de limbi străine (față de franceză), fructificarea acestei perioade favorabile asimilării muzicalității unei limbi străine, sensibilizarea mediului școlar față de importanța învățării timpurii a limbii franceze. De asemenea, a făcut posibilă îmbunătățirea nivelului de pregătire și implicare personală ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar/ ale elevilor, participarea lor la activități culturale, artistice și educaționale de limbă franceză. Proiectul a reunit copii cu vârste cuprinse între 5 și 6 ani din grădinițele din Craiova, părinții lor, educatoarele, directorii unităților respective de învățământ, profesorii de franceză coordonatori de grupuri, precum și studenți ai secțiilor de franceză, traducători-interpreți și artă dramatică de la Facultatea de Litere a Universității din Craiova.

Organizarea de ateliere de artă dramatică, de cântec, desen și jocuri care vizează stimularea creativității copiilor, inteligența emoțională / dezvoltarea abilităților lor de comunicare în limba franceză prin tehnici specifice comunicării artistice a permis atât promovarea limbii franceze, cât și a valorilor francofoniei.
Din 2019, Caravana limbii franceze în grădinițele din Craiova s-a alăturat proiectului comun „A crește în franceză”, condus de un consorțiu format din trei universități din România și Republica Moldova și finanțat de Agenția Universitară a Francofoniei din Europa Centrală și de Est.

„A crește în franceză” propune înființarea de programe pentru predarea limbii franceze la grădiniță prin activități distractive și educaționale în franceză, conduse de studenți francofoni de la Facultățile de Litere, viitorii profesori de franceză. Acest sector al predării limbii franceze are un mare potențial de dezvoltare atât în România, cât și în Republica Moldova. De asemenea, ne propunem să contribuim la perfecționarea lingvistică și metodologică a profesorilor și studenților de limba franceză implicați în proiect, la o creștere a calității pregătirii lor. Suntem convinși că proiectul nostru va contribui la dezvoltarea cercetării în predarea/învățarea limbii franceze timpurii prin crearea unui grup de cercetare format din specialiști în acest domeniu care vor face schimburi cu alți specialiști de limbă franceză în contextul diferitelor simpozioane și mese rotunde. În plus, își propune să contribuie la perfecționarea lingvistică și metodologică a cadrelor didactice și a studenților implicați în proiect, să le lărgească gama de abilități de predare și să le îmbunătățească pregătirea în domeniul didacticii limbii franceze timpurii.