Universitatea Titu Maiorescu este situată în mediul urban competitiv al Municipiului București. Capitala României este un loc avantajos pentru universitate, întrucât avem un acces la un bazin semnificativ de viitori studenți merituoși, precum și de potențiale cadre didactice valoroase, chiar dacă trebuie să intrăm în competiție cu numeroasele instituții de învățământ superior din capitală pentru acest bazin. Dincolo de principalele campusuri din București (Timpuri Noi, Șincai și IOR), universitatea dispune de o extensie universitară cu un loc bine stabilit în Târgu Jiu, unde sunt oferite programe de studii importante pentru zonă: drept și contabilitate și informatică de gestiune.

Învățătura competitivă

Activitățile de predare și învățare în universitatea noastră sunt influențate pozitiv de faptul că studenții și cadrele didactice formează o organizație a învățării. Aceasta este o trăsătură distinctivă a UTM și un avantaj competitiv. UTM oferă un mediu de învățare și cultură în care studenții și cadrele didactice sunt în mod egal angajați la a coopera deschis în echipe de învățare pentru a realiza obiectivul de a avansa în cunoaștere și competențe.

UTM oferă programe inovatoare, orientate către practică, prin contrast cu studiul tradițional și doar academic al unor domenii, inclusiv programe interdisciplinare, cum sunt programele de master care îmbină dreptul și medicina, criminalistica și psihologia, managementul și sportul. Aceste programe sunt inițiate pe baza schimburilor regulate cu partenerii externi și piața muncii. Oferta educațională a UTM include și programe postuniversitare interdisciplinare de formare continuă, cum sunt „Puericultura – dimensiune a educației ante-preșcolare”, „Integrarea și incluziunea în sistemul de învățământ a copiilor cu cerințe educaționale speciale”.

Cercetarea care se vede

Universitatea noastră a făcut un mare pas înainte în promovarea cercetării științifce pentru atingerea obiectivului de a fi o universitate de cercetare științifcă avansată și educație prin înființarea în anul 2011 a Institutului de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare (ISCDI) și în anul 2012 a Institutului de Cercetări Medicale Acad. Nicolae Cajal, aflate în subordinea Consiliului de Cercetare Științifică al UTM. ISCDI realizează și coordonează proiecte de cercetare, promovează vizibilitatea cercetării științifice desfășurate în domeniile drept, psihologie, informatică, științe economice, științele comunicării, relații internaționale și studii europene și farmacie, în colaborare cu Siemens România și organizează Conferința Internațională „Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere”, ajunsă în 2019 la a XIII-a ediție. Institutul de Cercetări Medicale Acad. Nicolae Cajal are ca obiectiv major cercetarea translațională, cu două direcții principale de cercetare avansată: a) descifrarea mecanismelor celulare și moleculare care stau la baza unor boli cu impact asupra societății umane, precum cancerul și diabetul, și b) identificarea unor posibile ținte terapeutice și tratamente folosind tehnologii avansate, precum genomica și proteomica.

Cercetarea și învățământul nu sunt considerate în UTM ca entități separate. Studenții sunt implicați în activități de cercetare alături de profesorii lor încă din primul ciclu de studii. Rezultatul acestor activități este consemnat în articole științifice care pot dobândi recunoaștere prin publicare și prin susținerea unor comunicări științifice în cadrul conferinței menționate mai sus.

Universitatea Titu Maiorescu a cunoscut o dezvoltare continuă ca instituție și și-a extins continuu gama de programe de studiu oferite și programele de cercetare, în vederea îndeplinirii misiunii fundamentale de a genera și transfera cunoaștere prin educație și cercetare științifică avansată. Universitatea noastră furnizează un mediu sigur pentru a explora noi teritorii de cunoaștere și are capacitatea de a se dezvolta în continuare.