Brève analyse du concept de « mort » chez Cioran

Il y a une certaine tendance à mettre sous forme de discours formel les concepts isolés de la pensée d’Emil Cioran sans même envisager une certaine possibilité d’unité réglée des concepts, comme l’angoisse et...

Scurtă analiză a conceptului de „moarte” la Cioran

Version française Există o anumită înclinație către a pune sub formă de discurs formal concepte disparate din gândirea lui Emil Cioran fără a avea în vedere și o anumită posibilitate de unitate regulată de concepte,...

De Kant au trait d’union. De la Sorbonne à Iași

Titu Maiorescu quitte l’élite académique européenne et la crème de la philosophie continentale pour jeter les bases des mouvements littéraires roumains de la fin du XIXe siècle. Après avoir terminé ses études, à un rythme...

„Jertfa” lui Titu Maiorescu: De la Kant la cratimă. De la Sorbona la Iași

Version française Titu Maiorescu lasă elita academică europeană și crema filosofiei continentale pentru a statornici la noi mișcările literare ale sfârșitului de secol XIX. După ce-și termină studiile, într-un ritm alert (care nu e pe placul...

Cerebralitatea în arta literară (II). Captarea artistică

Am văzut, în intervenția imediat anterioară, ce este artisticitatea (mă rog, ce propun, în cadrul acestui serial, să înțelegem prin artisticitate). În demersul de față, voi admite că avem de-a face cu un creator...

Căsătoria în absența iubirii, o formă fără fond anostă și inutilă

Destinul uman este însoțit de căutarea permanentă a scopului. De la Icar, fiul lui Dedal, care a răspuns limitărilor fizice ale labirintului în care se găsea închis cu zborul către absolut, până la Sisif,...

Un episod oratoric maiorescian

Încep aceste însemnări cu o serie de precizări desprecontextul temporal al episodului concret la care doresc să mă refer.Într-o scrisoare adresată, la data de 7 mai 1859, unui fost coleg de la Academia Tereziană...

Confucianismul ca „trăsătură chineză”

Ca proces de con­strucție socială, discursul iden­titar al Chi­nei poate fi descris ca un procedeu de acumulare mentală al mai multor variabile culturale, un mozaic coordonat în care confucianismul a fost unul dintre principalii...

Cerebralitatea în arta literară (I). Intenționalitatea artistică

Artisticitatea, ca esență (deci ca marcă metafizică) a operei de artă nu poate fi, probabil, găsită ca atare (oricum, direcția sugerată de Heidegger, în Originea operei de artă, nu mi se pare productivă). Ea...

Tratatul care impune speranța

Mareșalul Archibald Percival Wavell afirma pe un ton profund nemulțumit la încheierea Conferinței de Pace de la Paris din 1919: „După «războiul pentru a pune capăt războiului» ei par să fi avut un...
- Advertisement -

Recomandări