Căsătoria în absența iubirii, o formă fără fond anostă și inutilă

Destinul uman este însoțit de căutarea permanentă a scopului. De la Icar, fiul lui Dedal, care a răspuns limitărilor fizice ale labirintului în care se găsea închis cu zborul către absolut, până la Sisif,...

Un episod oratoric maiorescian

Încep aceste însemnări cu o serie de precizări desprecontextul temporal al episodului concret la care doresc să mă refer.Într-o scrisoare adresată, la data de 7 mai 1859, unui fost coleg de la Academia Tereziană...

Confucianismul ca „trăsătură chineză”

Ca proces de con­strucție socială, discursul iden­titar al Chi­nei poate fi descris ca un procedeu de acumulare mentală al mai multor variabile culturale, un mozaic coordonat în care confucianismul a fost unul dintre principalii...

Cerebralitatea în arta literară (I). Intenționalitatea artistică

Artisticitatea, ca esență (deci ca marcă metafizică) a operei de artă nu poate fi, probabil, găsită ca atare (oricum, direcția sugerată de Heidegger, în Originea operei de artă, nu mi se pare productivă). Ea...

Tratatul care impune speranța

Mareșalul Archibald Percival Wavell afirma pe un ton profund nemulțumit la încheierea Conferinței de Pace de la Paris din 1919: „După «războiul pentru a pune capăt războiului» ei par să fi avut un...

Ce-ar zice Ștefan cel Mare despre noi în preajma Centenarului?

Au trecut mai bine de cinci veacuri, aproape 515 ani, de când s-au săvârșit de pe această lume, văleat 2 iulie 1504, cel care a fost și este pentru toată românitatea Ștefan cel Mare....

Despre dreptate, egalitate și alte „vorbe fără sens”. Valoarea unor concepte luate de-a gata

Există diferite concepții ale termenilor „egalitate” și „dreptate”, însă doar unele dintre aceste concepții sunt egale echivalate cu instituția libertății individuale, proprietății private, contractualismului consensual sau a răspunderii personale. Acest eseu dezbate faptul că...

Maria Popescu. „Asasina” vedetă din Geneva

Maria Popescu: frumoasă, bogată, adulată, exuberantă, este pusă la 25 de ani, în împrejurări tragice care au avut loc în 1945 la Geneva, față în față cu un zid de valori tradiționale prin...

Obediența ca imoralitate „justificată”

Este o temă grea și, de ce nu, una aproape imposibil de a fi atinsă, în câteva pagini, în centrul ei vital: natura moralității elementare, adică surprinderea începutului simțirii etice a fiecărei ființe omenești....
FOTO: Shutterstock

Liber arbitru sau placebo?

Demitizarea voinței libere, de la Vechiul Testament la noile tehnologii Încă de la păcatul originar al lui Adam, problema liberului arbitru a fost disputată de filosofi, teologi, oameni de știință deopotrivă ca o chestiune de...
- Advertisement -

Recomandări