Ramuz și țintele vieții: Spre atmosfera destinsă a Elveției, din aerul comprimat de acasă

Version française Pentru elvețieni, România este o țară mare. Și bogată. O grădină, din păcate, cam părăginită... Pentru români, Elveția este o țară mică, în care toate merg ceas. Odinioară, boierii români angajau guvernante elvețience...

Ramuz et les cibles de la vie: Vers l’atmosphère détendue de la Suisse, de...

Pour les Suisses, la Roumanie est un grand pays. Et riche. Un jardin, malheureusement un peu négligé... Pour les Roumains, la Suisse est un petit pays, où tout va bien. Autrefois, les boyards roumains...

Paris vu par Walter Benjamin avec les yeux de Charles Baudelaire

L’une des fonctions de la critique littéraire a toujours été de nous dire – plus clairement, plus précisément et explicitement – ce que l’écrivain esquisse ou suggère. Le corpus critique a pour rôle d’éclairer...

Parisul văzut de Walter Benjamin cu ochii lui Charles Baudelaire

Version française Una dintre funcțiile criticii literare a fost dintotdeauna aceea de a ne spune – mai clar, mai precis și în mod explicit – ceea ce scriitorul abia schițează sau sugerează. Corpusul critic are...

Vasile Boerescu și discursul politic veritabil

În anii tumultuoși ce au urmat Unificării Principatelor, România – fiică nevârstnicăși fragilă a Europei –, a căutat să îmbrace straiele „voinței naționale” și să își păstreze integritatea teritorială (diplomații, parlamentarii și suveranii români...

La mormântul unui artist balcanic – Anton Pann

Turistul occidental vine în București pentru a vedea Casa Poporului, clădirea fostului C.C. al P.C.R., de pe care au fugit soții Ceaușescu, Palatul Regal, Ateneul și alte câteva locuri cu semnificație istorică sau culturală...

Simion Mehedinți, omul care a trăit înaintea vremurilor sale

Motto: Io, autor de drept al Mioriței nu-s anonim, așa cum scrie-n cărți... De lut legat – ca rădăcina vieții n-am căutat o țară-n alte părți. „Dreptul la nume” Pământul meu e bun pentru icoane! de veci între furtuni sortit între...

ASTRA albaiuliană

Contribuția la înfăptuirea Marii Uniri din 1918 și la sărbătorirea Centenarului din 2018 Zbuciumata viață cotidiană a românilor transilvăneni, cu economia lor foarte importantă pentru Țara Românească și Moldova, cuprinde și un profund interes, inclusiv național....

Bucureştii se predau

Scene frânte dintr-o tragicomedie de toamnă 22 noiembrie/3 decembrie 1916. Hrisoavele sferdesc această sicră în istoria națională și europeană drept ziua în care Bucureștiul s-a predat forțelor militare ale Puterilor Centrale fără a trage un...
- Advertisement -

Recomandări