Université Technique de Constructions de Bucarest. «Merci, mon prof!»

L’Université technique de constructions de Bucarest (UTCB) a toujours été un acteur important de la francophonie universitaire roumaine. Forte de son lectorat de français, inauguré en 1968, de ses filières francophones (niveaux licence et...

Universitatea Tehnică de Construcții București: „Merci, mon prof!”

Version française Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) a fost dintotdeauna un actor important al francofoniei universitare românești. Membru titular al AUF din 1994, UTCB se bazează pe Lectoratul de limba franceză inaugurat în 1968,...

Université „Ștefan cel Mare” de Suceava. Un espace de formation pour tous les enseignants,...

La Francophonie et ses valeurs constituent depuis longtemps une caractéristique fondamentale de l’Université «Ștefan cel Mare» de Suceava, dont la plupart des facultés ont initié, au fil du temps, de nombreux projets et collaborations...

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava: Un spațiu de formare pentru toți profesorii, cercetătorii...

Version française Francofonia și valorile sale reprezintă de mult timp o caracteristică fundamentală a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Majoritatea facultăților de aici au inițiat de-a lungul timpului numeroase proiecte și colaborări cu parteneri...

Université de Sciences Agronomiques et de Médecine Vétérinaire de Cluj-Napoca. Collaboration pour l’insertion professionnelle

A l’Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire de Cluj-Napoca, le Centre de réussite universitaire a été créé en 2012 et englobe de nombreux projets et activités: un Bureau de la Francophonie a...

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca: Cooperare pentru inserție profesională

Version française Centrul de Reușită Universitară a fost creat în anul 2012 la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, înglobând numeroase proiecte și activități: au fost dezvoltate un Birou al Francofoniei...

Université de Sciences Agronomiques et de Médecine Vétérinaire de Bucarest. Un établissement moderne, ouvert...

L’Université de sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest (USAMV), l’une des plus anciennes de notre pays, fondée en 1852, se propose de bâtir sur le noble socle de sa tradition un établissement...

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București: O instituție modernă, deschisă cooperării...

Version française Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, una dintre cele mai vechi din țara noastră, fondată în 1852, își propune să edifice pe temeliile sale vechi și nobile o instituție modernă, deschisă...

Université „Dunărea de Jos” de Galați. Un outil d’intégration et d’épanouissement économique

En mai 2019, le Centre de réussite universitaire «Dunărea de Jos» de Galați a mis en place la formation Initiation au marketing et aux techniques de vente pour les étudiants de la filière Langue...

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați: Un atu în integrarea și dezvoltarea economică

Version française În mai 2019, Centrul de Reușită Universitară al Universității „Dunărea de Jos” din Galați a organizat formarea Inițiere în marketing și tehnici de vânzare pentru studenții de la programele de licență care includ...
- Advertisement -

Recomandări