A rămâne mereu tânăr, datorie pentru orice profesor

Version française Convorbire cu DOINA SPIȚĂ, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, România, Vicepreședintă a Federației Internaționale a Profesorilor de Franceză (FIPF), Președinte onorific al Comisiei pentru Europa Centrală și de Est (CECO - FIPF),...

Asociația Română a Profesorilor Francofoni 1990-2020: 30 de ani de viață asociativă dedicată răspândirii...

Version française Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF) este o organizație neguvernamentală, non-profit, autonomă și apolitică, fondată în 1990. Numită, până în 2016, Asociația Profesorilor de Limba Franceză, ea este membră a Federației Internaționale a...

Absolvenți adaptați „satului global”

Version française Într-o lume care se schimbă într-un ritm amețitor, lista competențelor necesare pentru integrarea în societate și succesul în carieră rămâne mereu deschisă. Dezvoltarea tehnologică rapidă, globalizarea, volatilitatea economică, geopolitică și implicațiile asupra migrației...

Bucovina – o regiune cu tradiție francofonă și francofilă

Version française În imaginarul socio-cultural al francezilor, Bucovina este o enclavă francofonă și francofilă din România, „sora cea mică a Balcanilor”, o denumire care sună familiar în spiritul francez și care duce direct către „insula...

La Bucovine – une région à forte tradition francophone et francophile

Dans l’imaginaire socio-culturel des Français, la Bucovine est une enclave francophone et francophile en Roumanie, « la petite sœur des Balkans », une appellation qui sonne familière dans l’esprit français et qui transporte directement sur notre « île...

Diplômés adaptés au « village global »

Dans un monde qui évolue dans un rythme effréné, les compétences nécessaires à l’intégration dans la société et à la réussite professionnelle restent toujours ouvertes. Le développement technologique rapide, la mondialisation, la volatilité économique...

30 ans de vie associative, sous le signe des réalisations et des espoirs partagés

L’Association Roumaine des Professeurs Francophones (ARPF) est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, autonome et apolitique, fondée en 1990. Nommée, jusqu’en 2016, l’Association des Professeurs de Langue Française, elle est membre de...

Rester jeune, devoir de métier pour un professeur

Entretien avec Doina SPIȚĂ, Université „Al. I. Cuza” de Iași, Roumanie, Vice-présidente de la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF), Présidente d’honneur de la Commission pour l’Europe Centrale et Orientale (CECO - FIPF),...

Dr. Oetker publică Obiectivele de Sustenabilitate

Proiectele Cartei Sustenabilității Dr. Oetker rulează deja la viteză maximă Dr. Oetker și-a asumat întotdeauna responsabilitatea și caută să mențină o activitate sustenabilă ca parte integrantă a ADN – ului său corporativ. Compania și-a unit...

Palatul și Catedrala

Palatul Parlamentului și Catedrala Mântuirii Neamului alcătuiesc un singur proiect, o unitate a puterii. Dacă Palatul este a doua clădire din lume, ca mărime, întregul ansamblu este de departe primul spațiu al puterii, ca...
- Advertisement -

Recomandări