În septembrie 2006, România a fost țara gazdă a celui de-al unsprezecelea Sommet al Francofoniei, cu tema „Tehnologia informației în educație”. Țara noastră și-a reafirmat în acest context angajamentul durabil în favoarea Francofoniei și a solidarității în domeniul educației, promovând schimburile cu țările din Sud. După adeziunea tuturor țărilor francofone la aceasta inițiativă, guvernul României a decis, în mai 2007, înființarea programul de burse doctorale și postdoctorale „Eugen Ionescu”. El permite cercetătorilor și studenților doctoranzi din țările membre și cu statut de observator al OIF și din Algeria, din instituțiile de învățământ superior membre ale AUF, să beneficieze de un stagiu de cercetare de cel puțin 3 luni în centre universitare din România, în cele mai diverse domenii de învățământ și cercetare. 

Acest program continuă îndelungata tradiție de cooperare universitară a statului român la nivel internațional, în special cu țările din Sud și relansează relațiile bilaterale și multilaterale cu un număr mare de țări francofone. El consolidează poziției României în interiorul Francofoniei și promovează centrele de excelență de învățământ și cercetare din instituțiile românești de învățământ superior.

Producție științifică de substanță

Până în prezent, 831 de tineri cercetători (498 doctoranzi și 333 de cercetători postdoctoranzi) din 39 de țări au primit mobilități pentru a efectua stagii științifice în universitățile românești participante la programul „Eugen Ionescu”. Numărul universităților românești care și-au exprimat interesul pentru a participa la program a crescut treptat din 2007. Până în prezent, 27 de centre academice românești au găzduit bursieri ai programului „Eugen Ionescu” în cele mai diverse domenii. Rezultatele științifice ale beneficiarilor de burse sunt remarcabile, cum o dovedește producția publicistică: 78 de articole publicate de foștii beneficiari în timpul șederii în România (52 de articole cu un autor, 26 de articole în colaborare); 19 articole scrise în colaborare cu cercetători români și alți bursieri „Eugen Ionescu”; 6 articole scrise în colaborare cu coordonatorii de cercetare din țara de origine; 134 de articole publicate după întoarcerea beneficiarilor bursei, între care 78 de articole cu un autor și 47 de articole în colaborare (56 în franceză, 30 în engleză, 45 în română, 3 în rusă); 24 de articole scrise în colaborare cu cercetători din țara de origine, etc. Au fost, de asemenea, realizate și susținute 2 teze în cotutelă cu o universitate românească și 16 teze, în urma stagiului științific din România. Participarea la program s-a soldat în plus cu 8 cărți publicate de foști bursieri „Eugen Ionescu”, 33 de comunicări la evenimente științifice din timpul șederii în România si 75 de comunicări la evenimente științifice după întoarcerea în țara de origine. 

Bursierii „Eugen Ionescu” se afirmă ca veritabili ambasadori ai României în spațiul francofon. Alya Charfi este unul dintre ei.

O experiență care mi-a deschis orizonturi noi de predare și cercetare”

Doctor în management la secția „Managementul cunoașterii” și profesor-cercetător la Școala Comercială Superioară din Sfax, Tunisia, Alya se dovedește o pasionată francofonă și francofilă. Ea a beneficiat de un stagiu de cercetare postdoctorală de 3 luni la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în programul de burse „Eugen Ionescu” pentru anul 2018.

Pasiunea pentru limba franceză m-a determinat să caut permanent manifestări și evenimente francofone științifice și culturale. Datorită acestei căutări active, am remarcat apelul pentru candidaturi la programul „Eugen Ionescu”. Datorită AUF-ECO, am reușit să-mi concretizez proiectul de cercetare, care a constat în stabilirea legăturii dintre valorificarea capitalului uman și capacitatea unei organizații de a-și crea un avantaj competitiv. Munca desfășurată în România a constat într-o cercetare documentară referitoare la tema de cercetare și în inițierea studiului empiric cu câțiva manageri din sectorul IT din Iași. Pe lângă această cercetare inițială, împreună cu colegii români, am lansat o a doua în jurul conceptului de „creativitate industrială”.

Stagiul științific oferit de AUF mi-a permis pentru prima dată în viață să am o deschidere asupra zonei Europei Centrale și de Est. A fost o ocazie să învăț regulile de bază ale limbii române și să obțin un certificat de limbă de nivel A2. De asemenea, am descoperit și am apreciat mai multe trăsături ale civilizației românești în ansamblu, ale celei transilvane, precum și ale civilizației balcanice, legate de istorie, geopolitică, economie, gastronomie, poezie, muzică și dans. 

La capătul acestei minunate experiențe pe care am reușit să o am datorită asistenței administrative, logistice și financiare oferite de AUF-ECO, am stabilit relații fructuoase și promițătoare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cu profesori și cercetători ai ei. M-am întors în țara mea cu intenția de a realiza viitoare programe de colaborare pentru promovarea cercetării științifice în spațiul francofon, care reunește cele două regiuni ale noastre, Europa Centrală și de Est și Magreb. Îmi exprim mulțumirea și recunoștința profundă față de AUF-ECO, cu care mă identific astăzi, care îmi influențează în mod pozitiv viața personală și orientarea profesională și cu care împărtășesc dragostea pentru Francofonie.

Alya Charfi