Într-o lume care se schimbă într-un ritm amețitor, lista competențelor necesare pentru integrarea în societate și succesul în carieră rămâne mereu deschisă. Dezvoltarea tehnologică rapidă, globalizarea, volatilitatea economică, geopolitică și implicațiile asupra migrației populațiilor aduc în prim-plan necesitatea dezvoltării unui set de aptitudini și competențe multiculturale. Viața în „satul global” aduce oportunități extraordinare – diversitatea stimulează inovația și creativitatea, schimbul de informații, know-how și bune practici accelerează progresul, accesul la resurse ce depășesc limitele geografice creează o competiție productivă din care societatea în ansamblu are de câștigat. Cu toate acestea, colaborarea între persoane din culturi diferite nu este lipsită de provocări, fiindcă ea presupune interacțiuni între moduri diferite de a înțelege lumea, viața, timpul, munca și nu numai.

Necesitarea înțelegerii și dezvoltării acestor competențe de interculturalitate a atras atenția specialiștilor din multiple domenii, de la antropologie și psihologie la educație și business. Deși există nenumărate modele teoretice care rafinează conceptualizarea acestor competențe, în esență, ele se referă la eficiența unei persoane care, folosind un set de cunoștințe, abilități și alte atribute personale, comunică și lucrează eficient cu persoane aparținând unor culturi diferite. Eforturile pentru dezvoltarea competențelor care să le permită absolvenților să evolueze pe piața globală a muncii sunt subsumate strategiei de internaționalizare pe care universitățile de prestigiu și-au asumat-o ca prioritate. Consolidarea internaționalizării Universității Titu Maiorescu (UTM), practicată atât „în străinătate”, cât și „acasă”, nu poate fi altfel decât dedicată absolventului pregătit pentru globalizare.

Bunăoară, acreditarea programelor de studii de medicină și medicină dentară cu predare în limba engleză, precum și a anului pregătitor pentru limba română a dus la o creștere semnificativă a numărului de studenți internaționali care studiază în UTM. În ultimii patru ani, peste 500 de studenți din 50 de țări studiază în comunitatea academică maioresciană. Dimensiunea internațională a procesului de predare/învățare se dezvoltă și prin mobilitățile pentru studenți și cadre didactice finanțate prin programul Erasmus+ care sprijină colaborări cu universități din țările Uniunii Europene și extra-UE. În UTM, finanțarea Erasmus+ crește în fiecare an cu 10%-15%. Până in 2020, peste 600 de studenți au beneficiat de mobilități de studii sau de practică în UE, având ocazia să participe un semestru sau un an întreg la studii la o universitate de prestigiu sau să lucreze în internship într-o mare companie, interacționând astfel cu populația locală, fiind expus la etica muncii și la bune practici, trăind experiența vieții într-o altă cultură. Similar, studenți de la universitățile partenere urmează pentru o perioadă determinată programele de studii ale UTM, beneficiind nu doar de pregătire de specialitate, ci și de cursuri de limbă, cultură și civilizație românească.

Experiențele de predare și formare în universități din străinătate au un impact semnificativ și asupra cadrelor didactice care participă la astfel de schimburi. În ultimii patru ani, peste 250 de profesori au beneficiat de finanțare Erasmus pentru a experimenta interacțiunea cu studenți străini, pentru a-și rafina abilitățile pedagogice într-un alt mediu, într-o altă limbă. Interacțiunea cu visiting professors de la universități de prestigiu – Harvard Medical School, Jerusalem University, Hamburg University, Otto-von-Guericke-University Magdeburg, MedUni Viena, École nationale de la magistrature, Université d’Orléans, Rezultate Universidade da Coruña etc. – a îmbogățit orizontul studenților maiorescieni și a deschis oportunități de dezvoltare a curriculumului sau de inițiere a unor proiecte de cercetare internaționale.

Participarea la conferinței și târguri educaționale internaționale, afilierea la asociații internaționale – European Universities Association, Agence Universitaire de Francophonie – reprezintă, de asemenea, o sursă constantă de dezvoltare pentru comunitatea academică maioresciană, în alinierea la standardele internaționale de educație.