Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF) este o organizație neguvernamentală, non-profit, autonomă și apolitică, fondată în 1990. Numită, până în 2016, Asociația Profesorilor de Limba Franceză, ea este membră a Federației Internaționale a Profesorilor de Limba Franceză (FIPF) din 1991. Prin înființarea filialelor regionale, ARPF și-a consolidat baza națională, având acum 25 de filialele regionale, cu peste 1.200 de membri.

Conform statutului, ARPF își propune să actualizeze strategiile de predare-învățare-evaluare a limbii franceze prin stimularea interesului cadrelor didactice pentru formare continuă, inovație didactică și cercetare științifică și motivarea elevilor pentru cunoașterea limbii și literaturii franceze și a elementelor de civilizație specifice spațiului francofon. Asociația inițiază și susține parteneriate, proiecte educaționale și de comunicare interculturală în contextul Francofoniei și contribuie la extinderea și intensificarea dialogului profesional și reflecției educaționale între profesorii din rețeaua preuniversitară și universitară românească.

Anul 2020 reprezintă un moment important pentru noi, deoarece Asociația sărbătorește 30 de ani de la înființare. Suntem încântați și onorați să sărbătorim în același timp FIPF, care la rândul său celebrează 50 de ani de la înființare. De-a lungul acestor ani, Asociația noastră a crescut, și-a definit mai bine obiectivele, prin înmulțirea acțiunilor și ambițiilor într-un efort de profesionalizare și de recunoaștere.

Inovația educațională implică analizarea practicilor prin angajament și motivație personală, prin creativitate, conducând la interogare, reflecție, punere sub semnul întrebării, cercetare și în cele din urmă la schimbare. Axele planului de acțiune al Asociației, actor și vector important al Francofoniei din țara noastră, au generat numeroase acțiuni cu un impact la nivel regional, național și internațional. În conformitate cu axele planului de acțiune, activitățile prevăzute în fiecare an au răspuns nevoilor de formare ale membrilor noștri în acord cu evoluțiile tehnologice, economice și sociale. La nivelul primei axe a planului de acțiune, s-a realizat diseminarea limbii franceze și a culturii francofone. Asociația noastră a organizat și a diseminat la nivelul tuturor secțiilor regionale competițiile și activitățile propuse de partenerii ARPF (FIPF, ABPF, Azur lingua, etc.) și de filialele regionale. 

În cadrul celei de-a doua axe, a fost vizată promovarea unor abordări inovatoare în predarea limbii franceze. Asociația noastră a organizat sesiuni anuale de formare („A împărtăși pentru a se îmbogăți”) la Iași, cu participarea unor specialiști recunoscuți în didactica limbii franceze și în viața comunității (aproximativ 200 de participanți anual, 10 ediții). ARPF este în fiecare an partener al Colocviului francofoniei, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. O dată la patru ani, membrii asociației noastre participă activ la Congresul Mondial al Profesorilor de Limba Franceză organizat de FIPF. Numeroase proiecte în care ARPF a fost partener sau pe care le-a inițiat au contribuit la formarea continuă a membrilor noștri. O altă direcție principală a acțiunilor noastre a fost să asigurăm o mai bună vizibilitate a ARPF în comunitate și pe internet. O concretizare în acest sens este contribuția la „Cartea albă a predării limbii franceze în lume”, Congresul Mondial din Liège, 2016. Asociația noastră a primit în 2015 Diploma GADIF pentru contribuția la apărarea și promovarea limbii franceze în România.

Multe activități și acțiuni desfășurate de ARPF vizează consolidarea vizibilității profesorilor de limba franceză în fața organizațiilor politice naționale și europene: promovarea colaborării cu partenerii instituționali (Ambasada Franței în România, Institutul Francez, Delegația generală Valonia Bruxelles, Ministerul Educației Naționale, inspectorate școlare); finalizarea protocolului de colaborare cu Ministerul Educației Naționale; luarea de poziție cu privire la reducerea numărului de ore de franceză în programa școlară, alegerea limbii străine pentru examenul de bacalaureat, etc.

„Le Messager”, revista Asociației noastre, este în format electronic, publicată pe pagina noastră a platformei FIPF: http://arpf-rou.fipf.org/actualite/le-messager-no-142016.